Dr. Öğr. Üyesi YAKUP YÜKSEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi YAKUP YÜKSEL

T: (0282) 250 4917

M yyuksel@nku.edu.tr

W yyuksel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TEFSİR ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2007-2013
Tez: İbn Aşur Tefsirinde Siyaset Kadın ve Toplum (2001)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TEFSİR ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2006-2008
Tez: Kur´an´da Peygamberlere Gelen İtab Ayetleri Nüzul Sebepleri ve Peygamberlik Müessesesi Açısından İncelenmesi (2008)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT PR.
Öğrenim Yılları: 1989-1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Farsça:Orta
Hollandaca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TEFSİR ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Müftü DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2008-2014
Vaiz DİB 1998-2008
Öğretmen MEB 1995-1998
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YÜKSEL Y., Necmettin Erbakan’ın Kur’an Kıssaları Bağlamında Temsili Söylemi, Türkish Studies, vol. 12, pp. 367-376, 2017.
Özgün Makale EBSCO
2. YÜKSEL Y., Kur´an´da Hududullah Kavramı, Jassstudies, pp. 335-345, 2016.
Özgün Makale EBSCO,MLA,ASOS, SOBİAD,TEİ,İSAM
3. Yüksel Y., Bakara Sûresi 284. Ayet Etrafındaki Kıraat Tartışmaları, Cumhuriyet İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 20, pp. 267-288, 2016.
Özgün Makale EBSCO
4. YÜKSEL Y., Kur´an´da Veyl "Kelimesi" Üzerine, Diyanet İlmi Dergi, vol. 52, pp. 147-170, 2016.
Özgün Makale EBSCO,ULAKBİM, İSAM
5. YÜKSEL Y., Muhammed Senâullah Panipetî ve Tefsiru’l- Mazharî Adlı Eseri, Şırnak İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 7, pp. 107-122, 2016.
Özgün Makale EBSCO,ASOS,İSAM,TUBİTAK,ULAKBİM
6. YÜKSEL Y., BAKARA SÛRESİ 284 AYET ETRAFINDAKİ KIRAAT TARTIŞMALARI, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 20, pp. 267-288, 2016.
Özgün Makale ATLARDB, EBSCO, SIS, SAIF,SOBIAD,TUBİTAK, ULAKBİM Erişim Linki
7. YÜKSEL Y., Kıraat Farklılıklarının Meâllere Yansıtılması Sorunu İsra ve Kehf Sûreleri Örneği, Ekev Akademi Dergisi, pp. 619-640, 2016.
Özgün Makale EBSCO, ASOS,İSAM Erişim Linki
8. YÜKSEL Y., Beydavi Tefsirinde Besmele Tahlili, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 14, pp. 91-107, 2012.
Özgün Makale EBSCO, ULAKBİM, İSAM
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YÜKSEL Y., TEKİN M. A., Eşref Alî (Tehânevî) Tânevî’nin Reformist Düşüncesinde Tasavvuf, Namık Kemal Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 3, ss. 333-364, 2017.
Derleme Makale Erişim Linki
2. YÜKSEL Y., İMAM HATİP LİSELERİNDE KUR’AN EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ), Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 9-29, 2016.
Özgün Makale
3. YÜKSEL Y., Fıkhi Tefsir Geleneğinede Ahkam-ı Kur´aniyye´nin Yeri, Gümüşhane İlahiyat, cilt 4, ss. 161-181, 2015.
Özgün Makale
4. YÜKSEL Y., Müfessir Tahir b. Aşur´un et-Tahrir ve´t-Tenvir adlı eserinde Rüşvet ve Faiz Yorumu, Gümüşhane İlahiyat Fak. Dergisi, cilt 4, ss. 225-241, 2015.
Özgün Makale
5. YÜKSEL Y., Müfessir Tahir İbn Âşur’un İktisat/Ekonomi Konusuna Bakışı,, Dicle İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 16, ss. 397-426, 2014.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YÜKSEL Y., Duha Sûresi Tefsiri, Yayın Yeri: Kitâbî, Editör: Yrd. Doç. Dr. Faik Akcaoğlu, 2017.
Bilimsel Kitap
2. YÜKSEL Y., Allah´ın Uyardığı Peygamberler, Yayın Yeri: Rağbet, Editör: Hasan Lütfi Ramazanoğlu, 2016.
Bilimsel Kitap
3. YÜKSEL Y., İbn Aşur Tefsirinde Siyaset Toplum ve Kadın, Yayın Yeri: Rağbet, Editör: Hasan Lütfi Ramazanoğlu, 2016.
Bilimsel Kitap
4. YÜKSEL Y., Ayet ve Hadislerle en Güzel Dualar, Yayın Yeri: Temel Neşriyat, 1991.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YÜKSEL Y., İslam´a Göre Toplumda Kadının Yeri, Academic Genesis Platform (24.08.2017-26.08.2017).
Tam metin bildiri
2. YÜKSEL Y., Necmettin Erbakan´ın Kur´an Kıssaları Bağlamında Temsîli Söylemi, 3.Uluslararası Mülli Görüş Sempozyumu (11.03.2017-12.03.2017).
Tam metin bildiri
3. YÜKSEL Y., Dünya ve Ahiret Dengesi, Uluslararası Yanlış Agılar Doğru İslam Sempozyumu (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
4. YÜKSEL Y., Hz. Peygamber ve Vahdet, Konferans (13.04.2015-13.04.2015).
Davetli konuşmacı
5. YÜKSEL Y., Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Bilinci, Konferans (12.04.2015-12.04.2015).
Davetli konuşmacı
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YÜKSEL Y., Kesrette Vahdet Gelin Birlik Olalım, Sempozyum (14.04.2016-14.04.2014).
Tam metin bildiri
2. YÜKSEL Y., Gelin Birlik Olalım, Konferans (13.04.2016-13.04.2016).
Davetli konuşmacı
3. YÜKSEL Y., Kesrette Vahdet, Konferans (12.04.2016-12.04.2016).
Davetli konuşmacı
4. YÜKSEL Y., Ramazan ve Kur´an, Panel (21.06.2015-).
Tam metin bildiri
5. YÜKSEL Y., Hz. Peygamber ve Çevre Bilinci, Konferans (17.04.2015-).
Davetli konuşmacı
6. YÜKSEL Y., Din Görevlilerinin Yeterlilikleri, Sempozyum (06.05.2012-06.05.2012).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi (30.12.2016-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Uluslararası sempozyum, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
3. Diyanet İlmi Dergi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
5. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Faküldesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Ulusal Dergi EBSCO
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Liseleri Ders Kitapları Müfredat Çalıştayı, Yer:Afyonkarahisar, Düzenleyenler:MEBDEGM, 05.09.2016-09.09.2016.